Bebis boot camp

Bebis boot camp inför både fysisk-, mental-, och ekonomisk välmående för mammor.

Återhämtningen efter graviditeten

Återhämtningen efter graviditeten och förlossningen är för största delen av mammorna ett helt grått område. Hälsovården ger oss väldigt lite information och ledning hur vi skall äterhämta oss från graviditeten effektivt och tryggt. Dagligen undrar mammor när det är tryggt att återkomma till de normala tränings rutinerna. Väldigt lite talar man om ändringar i kroppen som är orsakade av graviditeten och förlossningen, speciellt om dom som är obehagliga. Med rätt information och ledning är det oftast ändå möjligt att återhämta kroppen tryggt till det normala. Väldigt många mammor återvänder för snabbt till alltför utmanande träning och kanske utsätter sin kropp för konstanta skador. 

Man borde redan under graviditetstiden fundera på återhämtningen efter graviditeten och förlossningen. Med rätt träning och näring kan man ta hand om sin kropp redan under graviditetstiden. Då är också återhämtningen lättare, fast man kan aldrig veta om man får flera komplikatiner under förlossningen. 

På Baby Boot Camp kurserna stöder man kroppens återhämtning efter graviditeten och förlosnningen effektivt och tryggt. Kurserna innehåller också trygga program för kvinnor som är gravida. Bäckenbotten, djupa magmuskler samt en möjlig precipitat för magmuskler måste rehabiliteras före man övergår till en strängare träning. De mera avancerade kurserna stöder ändå ännu kvinnans kropp som har gått igenom en stor förändring, med hjälp av rätta övningar. Meningen med kurserna är att förbereda mammans kropp till normala träningsrutiner effektivt och tryggt.